Teamcoaching

Een techniek van groepscoaching is een proces dat ervoor zorgt dat mensen tot een bepaalde oplossing voor hun werkgelegenheidsprobleem komen. Er is een speciaal opgeleid team van mensen dat de oefening organiseert; het helpt hen om een goede start te maken. Groepscoaching neemt de ups en downs weg die werkzoekenden kunnen tegenkomen bij het zoeken naar de juiste baan.

Wie is een coach voor groepscoaching?

Een kleine groep coachinginters, van wie er één of meer gekwalificeerd zijn om tips en ondersteuning te bieden; toegang tot freelance coaching; een gedeelde kantoorlocatie en even comfortabele werkomstandigheden. Het formaat van het groepsgesprek is flexibel. Soms is het het beste om het interview op te splitsen in verschillende kleinere interviews, waarbij een teamlid elk interview observeert.

Soms wordt een groepsinterview via de telefoon gevoerd. De bemiddelaar of coaches kunnen de deelnemers bij elkaar roepen en een meer 360 graden ervaring creëren via de mobiele telefoon of Face book. In sommige gevallen kan de bemiddelaar of coachee de eerste ronde interviews telefonisch afnemen en daarna de groep persoonlijk ontmoeten. De reden dat telefonische interviews worden gebruikt is voor dergelijke onvoorbereidheid. Een telefonisch interview is ontspannen en stelt alle betrokkenen in staat om vragen te beantwoorden zonder de angst om iets verkeerd te zeggen.

Waarom is groepscoaching of mentoring zo belangrijk?

Werken met een kleine groep mensen is in sommige gevallen effectiever dan een één-op-één gesprek. Dit komt omdat de eisen van een één-op-één gesprek vaak zwaarder wegen dan de voordelen van een groepsgesprek. Een telefonisch interview laat een coach toe om een gevoel te krijgen van hoe kandidaten met andere mensen omgaan en dit zal hen helpen om een meer productieve en gelukkige omgeving te creëren tijdens het groepsinterview proces. Het telefoon interview is gebruikelijk voor veel coaches omdat het een meer directe link geeft naar de actie en de resultaten die het oplevert.

Wat is precies een Mindful Coach?

Een beoefenaar is iemand die een getraind vermogen heeft om mensen of groepen samen te brengen en dit doet met als enig doel iemand te helpen zijn doelen te bereiken. Een mindful coach is een coach die yoga, stretching, meditatie en andere mindful technieken met hun cliënten beoefent om hun welzijn en productiviteit te helpen verhogen.

Zij hebben de wetenschappelijke studies over positieve en negatieve mentale en emotionele reacties op verschillende situaties bestudeerd en hoe dit mensen in een bepaalde situatie beïnvloedt. Een mindful coach gebruikt deze kennis om zijn cliënten te helpen een betere balans in hun leven te creëren en te behouden.

Wie beoefenen Mindful Coachen?

Veel coaches zijn voormalige leidinggevenden of hebben diploma’s in bedrijfskunde die besloten coach te worden nadat ze hun cliënten hadden zien slagen ondanks moeilijkheden. Anderen hebben een achtergrond in psychologie, vrije kunsten, sociologie, business management, of de volksgezondheid en besloten om hun kennis te combineren met hun passie voor wellness om een coaching bedrijf te starten.

Mindfulness coaches zijn mensen die al in de wereld staan en zowel de uitdagingen als de mogelijkheden kennen. Zo zijn ze goed vertrouwd met stress op de werkplek en hebben een comfort niveau met het dat hen in staat stelt om waardevolle diensten te verlenen aan zowel hun klanten en hun collega’s.

Een mindfulness coach draagt vele hoeden en heeft veel verschillende vaardigheden. Enkele van deze hoeden zijn:

* Het coachen van cliënten om eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten.* Het helpen van cliënten met angst management.* Het coachen van cliënten om stress te beheren en fysieke (activiteit) bewustzijn te verhogen.* Het verstrekken van informatie over de werkplek en geweld op de werkplek.* Het onderwijzen van stress management.* Het onderzoeken van culturele verschillen en discrepanties die kunnen bestaan in het gedrag van de cliënt, in het proberen om positief gedrag te verhogen, en.* Het beoordelen van cliënten om te bepalen welke cognitief-linguïstische factoren aanwezig zijn en te bepalen hoe deze kunnen worden aangepakt.* Het gebruik van een verscheidenheid aan meetinstrumenten om de effectiviteit van de dagelijkse praktijken van de cliënt te bepalen.

Mindfulness Coaching als een carrière

Er zijn verschillende Mindfulness Coaching Cursussen op verschillende plaatsen in de Verenigde Staten en Canada. Een Mindfulness Coach kan tal van diensten verlenen en cliënten helpen bij het aannemen van verschillende gezonde gedragspatronen. Het hoofddoel van eenMindfulness Coach(TM) is de cliënten bewust te maken en hun gezondheid en welzijn te maximaliseren. Het belangrijkste doel van eenMindfulness Coach(TM) is om cliënten te trainen in het vaardig worden in zelf-genezing.

Mindfulness wordt over het algemeen in stukjes of beetjes aangenomen. Als coach wil je je cliënten in het oog houden en niet verzanden in hun geschiedenis en ego. Transpersoonlijke methoden van Mindfulness zijn er over het algemeen op gericht je cliënten te helpen in een voortdurend bewustzijn en ontwaken in plaats van een gefixeerde en negatieve houding over hun omstandigheden te handhaven.